Lyngaa og Kristrup kirker

Billeder med tilknytning til familie og slægt

Navnet Gimlinge har spøgt i nogle år. Det var ikke muligt med sikkerhed at komme videre bagud fra toldbetjent Jørgen Pedersen Gimlinge, der var en formodning om at hans far kunne være præst i Lyngaa-Skjød Peder Ebbesen Gimlinge, f. 1701 i Kristrup. De rigtige dokumenter er først dukket op senere og det er nu veldokumenteret at Peder Ebbesen Gimlinge er Jørgens far og så var der pludselig muligt at finde en masse oplysninger og nye kilder. Et af de første steder man kigger er Wibergs præstehistorie, som findes i en fremragende norsk netudgave, hvor mange af de uundgåelige fejl i den oprindelige bogudgave er rettet. Samtidig er det skrevet med almindelige typer i stedet for gotiske bogstaver. Af andre kilder jeg har benyttet skal nævnes: Nygaards sedler, matrikel - Københavns universitet, Præstehustruen i Lyngaa og hendes familie. En genealogisk undersøgelse. Af civ. ing. og dr.rer.nat. Flemming Aagaard Winther som også er af den slægt. Desuden tillæg til Wibergs Dansk Præstehistorie: Danske Præstehustruer, udgivet af Flemming Aagaard Winther.

 

Billederne viser fra venstre øverst:

Lyngaa præstegaard, hvor en del af præsteslægten blev født.

Lyngaa kirke (2 fotos). Link til detaljeret beskrivelse af kirken og dens inventar. Nationalmuseet.

En fortegnelse over præsterne efter reformationen i Lyngaa-Skjød. Præsterne fra og med nr. 4 til og med nr. 9 er alle aner til Gerda, Gert, Georg og Gudrun og deres efterkommere. Som det står på wiberg-net: "Med Peder Gimlinge uddøde et 174 år langt præstedynasti i Lyngå. Det begyndte med Thomas Nielsen og Karen Thomasdatter i 1601 og efter dem seks præster der enten var søn af den forrige præst eller gift med en datter af denne, eller enken efter samme."

Det er netop Thomas Nielsen og Karen Thomasdatter der er så velbeskrevet i bogen "Præstehustruen i Lyngaa og hendes familie".

Epitafie eller mindetavle over Niels Nielsen Hiersing, hvis efterlevende hustru Catarina Hansdatter Owidt sørgede for dets opsætning.

Dernæst et lille udsnit af epitafiet med en putto, - italiensk betegnelse for en gud i barneskikkelse, ofte med udseende af en lille engel.

I tårnrummet står denne kiste til opbevaring af alterklæder, skænket af Niels Nielsen Hiersing og hustru Cathrine Hansdatter Owidt 1708.Teksten på fronten lyder: "Til at Forvaare Lÿngaae Kierkis Alterklæder udi. Forærit af NNS.H og CH.DO. ANNO 1708." Der er ligeledes to lysekroner i kirken der er skænket af de samme to.

Altertavlen i Lyngaa kirke.

Kirkerne

 

Fotos med relation til Lyngaa og Kristrup kirker. Klik på billedet og det vises i stor udgave.

Familiens præster