pil pil pil pil
foermandskarl, husmand, Niels Olesen [85]
(1781-1859)
Anne Magrethe Jeppesdatter [86]
(1782-1855)
Tjenestekarl, Anders Wilhelmsen [67]
(1781-1857)
Karen Hansdatter [5]
(1804-1877)
Daglejer, Simon Nielsen [3]
(1807-1878)
Marie Andersdatter [4]
(1825-1908)

Tømrermester, Niels Simonsen [1]
(1853-1931)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
Ane Cathrine Hansen [2]

Tømrermester, Niels Simonsen [1]

  • Født: 19-12-1853, Orte, Baag, Odense 2 3
  • Dåb: 8-1-1854, Skydebjerg kirke, Baag herred, Odense amt 2
  • Ægteskab: Ane Cathrine Hansen [2] 30-11-1881 i Tommerup kirke, Odense, Odense 1
  • Død: 3-3-1931, Ladegaard mark, Orte, Baag, Odense i en alder af 77 år 4
  • Begravet: 9-3-1931, Orte kirkegård, Årup kommune, Fyns Amt 4
Billede

punkttegn  Notater:

Niels Simonsen er det eneste barn af Simon Nielsen og Marie Andersdatter. ( Ifølge Marie Søgård fik Simon Nielsen i sit første ægteskab en søn, som også var kaldt Niels Simonsen.) Han hed faktisk Niels Christian Simonsen, født og opvokset i Turup. Moderen var Ane Christensdatter.

Jeg har af naturlige grunde aldrig mødt min farfar, men heldigvis har en beboer på Ladegård mark skrevet nogle af sine erindringer ned og de giver et vældig fint billede af de beskrevne personer. Jeg tillader mig ganske ublufærdigt at afskrive afsnittet om mine bedsteforældre i fuld længde og med den oprindelige stavemåde og brug af store bogstaver i navneord. Maren Sørensen: Beboere på Ladegaard Mark omkring århundredskiftet. Notatet omhandler 26 nummererede familier og er skrevet på maskine. Det er underskrevet med Maren Sørensen, Ladegaard Mark 20, Maj 1977. Hun indleder med følgende:" Dette en lille erindring, som jeg mindes mit Barndomshjem og egnens Beboere fra omkring Aarhundredskiftet (1900) og Aarene derefter." Nr. 25 har følgende ordlyd direkte afskrevet: "Og længst nede ved Mosen ligger endnu en lille Ejendom, og de første jeg erindrer her var Thrine og Niels Simonsen, og deres gamle Farmor (kaldt Bedste) [Marie Andersdatter]. De havde en flok paa 9 børn 7 Sønner og 2 Døtre. Dette lille Hjem var præget af Gudsfrygt og stor Nøjsomhed, og mener der herskede en vis Strenghed. Niels var en meget dygtig Tømrer, der havde Svende og Lærlinge, som ogsaa skulle have Kost og Logi, saa der var en stor Husholdning for Thrine at overkomme, dog fik hun en god Hjælp af Bedste. - Her var lidt Agerjord, men mest Moselodder, de havde dog et Par Køer. Og dette Hjem kunne være lidt udsat ved Vintertid, naar der udbrød stærk Tøbrud, saa Aaen gik over sine Bredder, og der skete Oversvømmelse paa de lavere Arealer, og undertiden med saadan Pres, at der skete Brud paa Vejen, saa Vandet kom, og ogsaa deres Mark stod under Vand, der var nogen Gang en ordentlig Sø.- Jeg mener at Niels Simonsen altid havde godt Arbejde, og ogsaa 3-4 Sønner lærte Haandværket der hjemme, 3 Sønner og en Datter rejste til Amerika hvorfra Datteren efter nogle Aars ophold i Staterne atter vendte hjem. Thrine og Niels Simonsen var flittige Kirkegængere, og som en Sensation maa jeg lige nævne at Niels Simonsen har sat et skønt Minde, idet han har udført Træarbejdet ved Knæfaldet i Orte Kirke et meget smukt Stykke Træskærerarbejde, der vidner om hans Dygtighed, og blev et af Niels Simonsens sidste Arbejder.- Da kræfterne svigtede kom Datteren Marie (der var Sygeplejerske) og hendes Mand N. Chr. Søgaard hjem, og overtog den lille Ejendom, og de to ældre Mennesker fik en tryg Alderdom.- Søgaard var en dygtig og energisk Mand, saa han købte mere Mose, og ogsaa her kom en stor Tørvefabrikation i Gang, saa Søgaard beskæftigede mange Mennesker i Tørvesæsonen. De havde efterhaanden 6 Børn, som nu alle har stiftet Hjem. Og Marie og N. Chr. Søgaard har forlængst solgt Hjemmet, og købt et Hus i Orte, og fik Stillingen som Ringer og Graver ved Orte Kirke, hvor de fik Lov at virke i flere Aar. Disse to er forlængst pensioneret, men øver endnu en stor Indsats idet de holder Samfundsmøder, og ogsaa Søndagsskole for Børnene, saa de er æret og agtet i Sognet. Det gl. Hjem er overtaget af Inger og Ejner Pedersen der stadig har deres Hjem i Ejendommen, og Ejner er Mælkehandler i Odense. (4. maj 1999). "

Det giver et meget fint billede af personerne og jeg har i mellemtiden været så heldig at komme i besiddelse af yderligere materiale, som kan være med til belyse tiden og personerne. Min faster Marie Søgård blev inspireret af Maren Sørensen og begyndte selv at nedskrive sine erindringer, som hun har dateret : "Orte d. 30. jan. 1978". Jeg har fået en kopi fra Lokalhistorisk arkiv i Årup, hvor Maries søn Knud har afleveret dette hefte og en del andet materiale, bl.a. et portrætfoto af Niels Simonsen, et billede af huset på Ladegård mark, hvor min far og hans søskende er født, et par regnskabsbøger for Husmandsforeningen under Fyens Stifts Patriotiske Selskab, en tegning af en bro over Ladegård Å ved fattighuset (NS byggede broen), et medlemskort til Verningekredsens Venstrevælgerforening for Tømrer Niels Simonsen og Hustru, Ladegård mark, sign. J. J. West samt en del andre papirer. Der er bl.a. et gældsbrev dateret år 1922 til Banken for Årup og omegn underskrevet af 22 personer, heriblandt også Niels Simonsen og formålet med lånoptagelsen var at forbedre Krogmarksvejen samt bygge en bro over Ladegård Å ved fattiggården således at det offentlige kunne og ville overtage vedligeholdelsespligten. De samlede udgifter beløb sig til kr. 5.085,00 ifølge en opgørelse, som Niels Simonsen lavede. Selve lånebeløbet var på kr. 2.494,65, som de 22 personer skulle afdrage over 15 år. Forskelsbeløbet var indkommet ved frivillige bidrag, fra sognerådet og fra amtet.

punkttegn  Forskningsnotater:

Ved folketællingen i 1925, Ladegaard Mark bor tømrer Niels Simonsen, Ane Kathrine Hansen, arbejdsmand Niels Kristian Knudsen Søgaard og Ane Marie Simonsen i samme hus. Det samme er tilfældet i 1930, blot med den tilføjelse at der også er 3 børn.

punkttegn  Dåbsnotater:

Døbt i hjemmet d. 5-2-1854, faddere var Jørgine Margrethe Carlsdatter af Orte, gmd. Jens Sørensen Frøbjerg mark, husmd. Jørgen Carlsen af Orte og Anders Jensen af Ørsted.

punkttegn  Dødsnotater:

Døde i en alder af 77 år 2 mdr. 12 dage.

Billede

punkttegn  Begivenheder i hans liv:

• Beskæftigelse: tømrermester og husmand: Ladegaard mark, Orte, Baag, Odense.

• Religion: Lutheraner.

• Uddannelse: Vorbasse som murer og tømrer. Det er, hvad Marie Søgaard har fortalt.

• Konfirmation, 19-4-1868, Skydebjerg kirke, Baag herred, Odense amt. 5 1. Søndag efter Påske. Moderen Marie Andersdatter, Faderen Simon Nielsen på Ladeg Mark. Confirmandens fødested, Fødselsaar og Dag, udviist ved Døbeattest: Frøbjergmark, født 19 December 1853, døbt 8. Januar 1854. Dom angående Kundskab og Opførsel: Kundskab Godt - Forhold mg. Naar og af hvem vaccineret: 30 juni 1854 af Hempel. Hvor anført i det almindelige Jevnførelsesregister: 202, 55.

• Militær, 1875. 6 Den Værnepligtiges fulde Navn: Niels Simonsen. Faderens eller Moderens Navn og Stilling: Marie Andersdatter. Hun nævnes fordi Simon Nielsen er død på det tidspunkt. Fødested: Frøbjerg Mark. Fødselsaar og Fødselsdag: 1853 d. 19/12. Afdeling: 26 Batt. (Batteri)
35 do Mødt d. 25/4 (18)75 Hjemsendt d. 28/10 75 Mødt d. 14/6 76 Hjemsendt d. 30/7 76 Mødt d. 1/6 78 Hjemsendt d. 5/7 78 Vedtegninger: 1875 Sold XXX 1883 S. i Forst(ærkning) Decbr (18)82 Afg. (18)90 Afsked 31/12 (18)90 §40.

• Folketælling, 1880, Ladegaard mark, Orte, Baag, Odense. Odense, Baag, Orte, Ladegaard Mark, Hus1, , 1, FT-1880, Der vises flg. felter: Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested

*)Marie Andersdatter, 55, Enke, Husmoder, , Kjerte, Odense, Lutheran *)Niels Simonsen, 26, Ugift, Snedker, , Orte, Odense, Lutheran


Billede

Niels blev gift med Ane Cathrine Hansen [2] [MRIN: 1], datter af Husmand, Hans Christiansen [83] og Magdalene Hansdatter [84], 30-11-1881 i Tommerup kirke, Odense, Odense.1 (Ane Cathrine Hansen [2] blev født 9-6-1859 i Væde mark , Veflinge Sogn, Skovby herred, Odense 7, dåb 11-9-1859 i Veflinge kirke, Skovby herred, Odense amt,8 døde 26-1-1947 i Ladegaard mark, Orte, Baag, Odense 3 og blev begravet 1-2-1947 i Orte kirkegård, Årup kommune, Fyns Amt 3.)


punkttegn  Ægteskabsnotater:

Tommerup kirkebog, microfiche, bind 117 M10 2/3 nr. 14 på siden. Viede: Ungkarl Snedker Niels Simonsen, 28 år - Ladegård mark, Pige Ane Cathrine Hansen, 22 år - Storskov. Forlovere: Hmd. Erik Hansen og Hmd. Anders Andersen begge Storskov. Vielsesdagen 30. nov. 1881, Vielsen forrettet i Kirken. Anmærkninger: Lysning 1 Gang 16 Oktober??. Ovennævnte forlover Anders Andersen af Storskov er sandsynligvis den person, som først var bestyrer på min farmors mors (Magdalene Hansdatters) ejendom i Storskov og som senere blev gift med hende i følge oplysning fra Marie Søgaards erindringshefte.

Billede

Kilder


1 Orte kirkebog 1892-1907.

2 Orte kirkebog, bind 87 M6 4/9.

3 Gravsten på Orte kirkegård.

4 Orte kirkebog 1924-37.

5 Orte kirkebog, Side 138 nr. 6.

6 Lægdsrulle 3. Udskrivningskreds, Side 54.

7 Veflinge kirkebog, bind 126 M5 7/9.

8 Veflinge kirkebog.


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 26-5-2016 med Legacy 8.0 fra Millennia